یه‌انقلابی

فوریه 28, 2012

اقسام مردم

Filed under: دانش آزاد در اسلام — yeenghelabi @ 4:12 ب.ظ.

به نام زیبای مطلق

 

مردم دو قسمند: دانشمند و دانش‌جو، و در بقیه خیری نیست.

                                                                                  حضرت محمد(ص)

یا علی

فوریه 27, 2012

گمشده‌ی مومن

Filed under: دانش آزاد در اسلام — yeenghelabi @ 10:40 ق.ظ.

به نام زیبای مطلق

 

دانش گمشده‌ی مومن است؛ هرگاه سخنی آموخت، سخن دیگری مطلوب او می‌گردد.

                                                                                                                             حضرت محمد(ص)

یا علی

فوریه 26, 2012

دانشمند فروتن

Filed under: دانش آزاد در اسلام — yeenghelabi @ 3:10 ب.ظ.

به نام زیبای مطلق

دانش بیاموزید و با آن، وقار و آرامش فرا گیرید و با آموزگار خود فروتن باشید.

                                                                                        حضرت محمد(ص)

یا علی

فوریه 25, 2012

ارزش دانشمند ۱

Filed under: دانش آزاد در اسلام — yeenghelabi @ 5:40 ب.ظ.

به نام زیبای مطلق

مرکب دانشمندان با خون شهیدان سنجیده شد، اولی برتری داشت.

حضرت محمد (ص)

یا علی